Menu

Generalforsamling

Roskilde Pigefodbolds Ordinære Generalforsamling 2018 finder sted tirsdag d. 6. februar kl. 19:00 i Himmelevhallens cafeteria.

Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Godkendelse budget 2018, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.