Menu

Generalforsamling

Roskilde Pigefodbolds Ordinære Generalforsamling 2020 finder sted tirsdag d. 4. februar kl. 19:00 i Trekronerhallens cafeteria.

Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Godkendelse budget 2020, herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Forældre/værge kan stemme på vegne af medlemmer under 18 år efter vedtægterne.