Menu

Samværspolitik

Formålet med klubbens samværspolitik er at sikre tryghed for alle klubbens medlemmer, trænere, ledere og forældre.

Generelt
Klubben drives ud fra værdierne Glæde, Vilje, Udvikling og Holdet. Det forventes, at alle aktiviteter i klubbens regi afholdes med de værdier for øje.

Følgende samværspolitik er ikke dækkende for alle tænkelige forhold, hvor der kan opstå konflikter, men for de mest oplagte i en klub som vores. For alle andre tænkelige adfærds- og samværsforhold, der kan danne grundlag for konflikter, opfordrer klubben sine medlemmer, trænere og øvrige frivillige til at benytte sig almindelig sund fornuft og omtanke og til at holde sig inden for lovens rammer.

Alkohol
På træningslejre, til stævner, på klubture, efter kampe mv. er indtagelse af alkohol ikke tilladt for spillere under 18 år. For spillere over 18 år, og for trænere, holdledere og deltagende forældre, forventer klubben, at man nyder alkohol med måde og i respekt for, at man er en ansvarlig voksen, der skal være i stand til at drage omsorg for de deltagende fodboldpiger på ordentlig vis.

Børneattester
Roskilde Pigefodbold indhenter børneattester på alle frivillige, der har med børn at gøre.

Omklædningsrum
Mens der foregår omklædning, må trænere, ledere og andre frivillige i klubben kun opholde sig i omklædningsrum med spillere, hvis den pågældende er kvinde. Er pigerne i kamptøj og har givet tydeligt samtykke, er det tilladt for mandlige trænere at opholde sig i omklædningsrummet, hvis der er mere end to piger til stede, og hvis det er i forbindelse med taktikmøder, peptalks og anden kamprelateret snak.

Sociale medier og kommunikation
Klubben forventer, at medlemmerne ikke udleverer/mobber/krænker hinanden via fotos, billeder eller tekst via de sociale medier og på mobiltelefoner.

For at undgå misforståelser og rygtespredning opfordres klubbens trænere til ikke at blive venner med eller på anden vis følge de af klubbens medlemmer, der er under 18 år, på de sociale medier med mindre der er en personlig/familiær relation til medlemmet.  

Ved øvrig digital kommunikation med medlemmer, der er under 18 år, f.eks. sms, e-mail og på lukkede afdelings-Facebookgrupper gælder det, at kommunikationen skal være kort og fodboldrelateret.  

Luk